Kleine groepen

Siemenotje heeft zes verticale groepen voor kinderen van 0-4 jaar en een aparte groep voor kindjes van 3 jaar, de 3+ groep. De verticale groepen hebben een basisgroep van acht kinderen, met een uitloop naar maximaal tien ivm twee flexplekken. Wij geloven dat kinderen opbloeien en groeien van aandacht en daarom kiezen wij bewust voor een constructie om kinderen meer aandacht te geven. Bij Siemenotje plaatsen we minder kinderen op een groep dan wettelijk toegestaan is. (zie onderstaande tabel). Om kinderen veel aandacht te geven, kiezen wij er bewust voor om meer gediplomeerde pedagogisch medewerkers op een groep te plaatsen dan wettelijk verplicht is.

*pmw = pedagogisch medewerker
Groepen Wettelijke aantallen Siemenotje aantallen
0-4 jaar 16 kinderen/ 3 of 4 pmw en 12 kinderen / 3 of 2 pmw nvt
0-2 jaar 16 kinderen / 4 pmw en 14 kinderen / 3 pmw 8 kinderen / 2 pmw
2-4 jaar 16 kinderen / 2 pmw 10 kinderen (+2 flex) / 2 pmw
3-4 jaar 16 kinderen / 2 pmw 10 kinderen (+2 flex) / 2 pmw

Groepen van 0-4 jaar

We kiezen specifiek voor verticale groepen, omdat dit vaak aansluit bij de thuissituatie met oudere of jongere broers of zussen. Ook voor kinderen die thuis alleen zijn, is deze samenstelling prettig: ze leren van oudere kindjes, maar merken ook dat een baby andere aandacht en zorg nodig heeft en kunnen hierbij ‘helpen’.

3+ groep Oezewoeze

In de 3+ groep krijgen kinderen de kans om ‘ongestoord’ te spelen en met alleen eigen leeftijdsgenootjes tot een ander spel te komen. Zij krijgen een programma dat is aangepast op hun leeftijd, waarin ze bijvoorbeeld al kleine gesprekjes voeren in de kring, gebruik kunnen maken van het verfbord en er meer op uit gaan.