Samenwerkingspartners

Siemenotje werkt op dit moment samen met, of is aangesloten bij de volgende partijen. We hopen dit in de toekomst steeds verder uit te breiden:

Careyn
Siemenotje heeft een aantal keer per jaar een afspraak met de jeugdverpleegkundige van Careyn. Die kent al veel kinderen van het consultatiebureau. De wijkverpleegkundige is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onder andere voeding en opvoeding. Op deze manier proberen we actuele informatie te blijven vergaren.
Voor meer informatie kijk op www.careyn.nl

Drie Basisscholen in Heinenoord
Er zijn drie basisscholen in Heinenoord:
De Regenboog,Het Anker en de Burgemeester van Bommelschool.
Met alle drie hebben we contact om de overgang naar de basisschool zo goed mogelijk te laten aansluiten.
Voor meer informatie kijk op:
CBS De Regenboog
OBS Het Anker
De Bommelschool

Zuid-Hollandse centrale Klachtencommissie Kinderopvang (ZcKK)
Organisaties in de kinderopvang zijn wettelijk verplicht om een klachtenregeling voor cliënten te hanteren. De ZcKK verzorgt voor ons de externe klachtenbehandeling.
Meer informatie vind je onder het kopje 'klachten' onderaan de website.

Brancheorganisatie Kinderopvang
Dit is een fusieorganisatie van de ‘MO-groep Kinderopvang’ en ‘De Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang’.
Belangenbehartiging, informatievoorziening en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring zijn de belangrijkste doelstellingen.
Kijk voor meer informatie op www.kinderopvang.nl

Zorg voor Jeugd
Zorg voor Jeugd wil problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar vroegtijdig signaleren en vervolgens de zorg organiseren.
Dit moet voorkomen dat problemen bij jongeren uitgroeien tot grote risico's voor hun ontwikkeling.
Kijk voor meer informatie op www.zorgvoorjeugd.nl

Jeugdteam
Siemenotje kan met vragen terecht bij het Jeugdteam. In een jeugdteam werken medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen. Binnen het jeugdteam krijgt u één contactpersoon als vast aanspreekpunt. Deze persoon beantwoord uw vraag of- wanneer het meer tijd kost- gaat samen met u werken aan een oplossing van het probleem. Als het jeugdteam niet in staat is de zorg zelf te bieden, dan zet het jeugdteam de specialistische zorg in. Het jeugdteam is een doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Kijk voor meer informatie op www.jeugdteamhw.nl