Ouderraad

Informatie

De ouderraad bestaat uit ouders die gebruikmaken van de opvang bij Siemenotje, zowel op het kdv als op de bso. De raad heeft een organiserende en adviserende rol en daarbij horen de volgende taken:

  • Het behartigen van belangen voor kinderen en ouders.
  • Het vertegenwoordigen van alle ouders.
  • Adviseren over de kwaliteit van de opvang en het beleid dat daarbij hoort.
  • Het organiseren van feestelijke activiteiten en tweemaal per jaar een thema-avond voor ouders. Dit in samenwerking en overleg met Siemenotje.
  • Aanspreekpunt zijn voor klachten als die door de directeur niet naar tevredenheid zijn afgehandeld.

Protocol

Klik hier voor het reglement ouderraad KDV
Klik hier voor het reglement ouderraad BSO
De ouderraad heeft elke twee maanden een openbaar overleg, tenzij een bepaald agendapunt vertrouwelijk is. Datum en tijdstip worden via de notulen van de ouderraad gecommuniceerd. Beide zijn terug te vinden op het inlogdeel van de website.

De ouderraad is te bereiken via KDV: ouderraadkdv@siemenotje.nl of BSO: ouderraadbso@siemenotje.nl

siemenotje, heinenoord, kdv. bso

Vertel over ons: