Peuter opvang ochtend

Het leukste opstapje naar school

De eerste kennismaking met het zitten in een kringetje, spelen met leeftijdsgenootjes, en in een groep zijn met een juf of meester. Maar ook oefenen met het afscheid nemen van papa en mama om (voor het eerst) zelfstandig ergens anders te spelen. Alle kleine ontdekkers vanaf 2 jaar zijn van harte welkom op onze peuteropvang bij locatie De Tienvoet, ook als ze al op het/een kinderdagverblijf of bij een gastouder zitten. Onze peuteropvang is 5 ochtenden in de week open van 08.30 uur tot 12.30 uur en is daardoor ook ideaal te combineren met de reguliere dagopvang. Tijdens ons vaste dagritme is er ruimte om te ontdekken, spelen en bewegen. Een keer in de week gaan we samen naar de peutergym, daar krijgen de peutertjes op een laagdrempelige manier gymles van een echte gymleraar in de sporthal van De Tienvoet. We klimmen, klauteren, spelen met de bal, bewegen op muziek of oefenen met tuimeljudo! 

Wij werken met het VVE- programma (voor- en vroegschoolse educatie) “Startblokken” dit is een landelijk erkende aanpak om de ontwikkeling van jullie peuter optimaal te stimuleren. Het is een brede aanpak waarin pedagogisch medewerkers inzetten op spel en interactie binnen actuele thema's. In spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit.  De aanpak zorgt voor een optimaal leer- en ontwikkelproces voor alle kinderen maar zeker ook kindjes met een mogelijke (taal-) achterstand. Soms is het net de extra boost die ze nodig hebben voor een vlotte(re) start op school!

Bij Siemenotje plaatsen we minder kinderen op een groep dan wettelijk toegestaan is. (zie onderstaande tabel). Om kinderen veel aandacht te geven, kiezen wij er bewust voor om meer gediplomeerde pedagogisch medewerkers op een groep te plaatsen dan wettelijk verplicht is.

Groepen Wettelijke aantallen Siemenotje aantallen
2 - 4 jaar 16 kinderen / 2 pmw 12 kinderen / 2 pmw


 (pmw = pedagogisch medewerker)

Opgroeien bij ons

Siemenotje biedt aan ieder kind veilige, liefdevolle en ontwikkelingsgerichte opvang. Zo kan het kind groeien en ontwikkelen tot een zelfstandig individu met respect voor zichzelf, de ander, dier en omgeving. Door uitgebreid en transparant contact met jullie als ouders te onderhouden wordt de opvang een verlengde van thuis waar jullie kindje zich veilig, geliefd en gezien voelt.

Pedagogisch medewerkers

Iedere dagopvang groep heeft drie vaste pedagogisch medewerkers: een fulltime (4 dagen) en twee parttime (3 dagen) krachten. Ook op de BSO werkt een vast team aan pedagogisch medewerkers. Al onze pedagogisch medewerkers zijn minstens MBO- en/of HBO-geschoold. Daarnaast werken wij met stagiaires die een erkende opleiding voor de kinderopvang volgen en een geruime periode stage kunnen lopen. Hierdoor krijgen de kinderen zo min mogelijk te maken met verschillende gezichten. Als iemand ziek is, regelen we een vervanger uit ons vaste personeelsbestand. Om het gevoel van veiligheid en vertrouwen van de kinderen te waarborgen is er altijd een bekend gezicht aanwezig. Alle kinderen hebben een vaste pedagogisch medewerker als mentor.

Vier-ogenprincipe

Sociale controle op hoe medewerkers omgaan met de kinderen vinden we belangrijk. Daarom hanteren we het vier-ogenprincipe. Dat houdt in dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of -luisteren. Om de transparantie te bevorderen zijn ook de deuren deels van glas. Dit geldt ook voor de badkamers; dat zijn allebei open ruimtes waar iedereen in en uit kan lopen. Daarnaast zijn alle pedagogisch medewerkers getraind in het gebruik van de meldcode

Opvoedkundig advies

Niet willen eten, slecht slapen, woede-aanvallen: het opvoeden van een kind kan nogal eens vragen oproepen. Met allerlei vragen over structuur, ritme, voeding en gedrag van jouw kind(eren) kun je terecht bij de pedagogisch medewerkers. Die krijgen bij Siemenotje de kans om zich persoonlijk en werkinhoudelijk te ontwikkelen. Complexere opvoedvraagstukken komen terecht bij orthopedagoog (directeur Kim van de Putte), die eventueel in overleg met jou/jullie opvoedingsondersteuning kan aanbieden.

Samen met de ouders

We vinden het belangrijk om, naast onze uitgebreide overdrachtsmomenten, regelmatig contact te hebben met ouders. Daarom nodigen we jullie twee keer per jaar uit om samen even stil te staan bij de ontwikkelingen het welbevinden van jullie kindje. We observeren de kinderen gaandeweg het jaar meerdere malen en documenteren dit in ons eigen observatiesysteem ‘Xiwat’. Ook horen we dan graag jullie mening over hoe Siemenotje opvang biedt. Bovendien bespreken de pedagogisch medewerkers van de groep elke maand met de directeur hoe het met de afzonderlijke kinderen gaat. Samen bepalen zij hoe ze extra stimulans of uitdaging kunnen geven aan kinderen die dat nodig hebben. Even in je pauze kijken hoe jullie kindje zich vermaakt bij Siemenotje? Dat kan! Regelmatig sturen de pedagogisch medewerkers leuke foto’s via onze ouderapp ‘Konnect’.

Praktische informatie

Voor al onze praktische zaken zoals Flexibele opvang. in- of uitschrijven, extra opvang of ruilen. 

Ziek?

Is jouw kindje ziek, niet fit of twijfel je of het wel naar de opvang mag met die ene kinderziekte? 

Identificatieplicht en deurbeleid

Klik hier voor meer informatie.

Nog vragen of gelijk inschrijven?
Contact
Inschrijven
siemenotje, heinenoord, kdv. bso

Vertel over ons: