Praktische informatie

Inschrijven/uitschrijven

Flexibele opvang KDV

Siemenotje wil ouders met onregelmatige werktijden tegenmoet komen met flexibele opvang (kdv). Dat werkt op deze manier: je koopt het aantal dagdelen (een dag bestaat uit twee dagdelen) in dat je gemiddeld denkt nodig te hebben per week . Dit rekenen we om naar een gemiddelde per maand. Zo kun je de ene week meer en de andere week minder dagen afnemen, terwijl het aantal ingekochte dagdelen gelijk blijft. Wisselen tussen verschillende dagen is ook geen probleem. Om flexibele opvang te kunnen (blijven) leveren, ontvangen we de aanvragen graag minimaal vier weken van tevoren in de ouderapp. Lukt dat niet, dan zullen we in overleg met elkaar kijken of wij de opvangdagen kunnen verzorgen. 

Breng- en haal tijden

Om de rust op de groep zoveel mogelijk te bewaren vragen wij u om de kinderen tussen deze tijden te brengen en halen. Mocht het incidenteel anders zijn, horen wij dit graag.

KDV:

06.30/9.00 uur brengen extra vroege opvang.
7.00/9.00 uur brengen reguliere opvang.
12.30/13.15 uur brengen/halen halve dag opvang.
16.00/19.00 uur halen.
Tussen 16.30 en 17.00 uur eten we een broodmaaltijd, wij vragen u dan om even te wachten op de gang tot we klaar zijn. 

Peuteropvang ochtend:

08.30 tot 08.45 uur inloop
12.15 tot 12.30 uur ophalen

BSO:

07.00/07.45 uur brengen VSO.
07.00/09.00 uur brengen vakantieopvang.
16.00 /18.30 uur halen.
Tussen 17.30 uur en 18.00 uur eten wij een warme maaltijd, wij vragen u om even buiten te wachten tot we klaar zijn.
18.30/19.00 uur halen verlengde opvang.

Inschrijven
Als je overweegt om voor Siemenotje te kiezen, kun je in een rondleiding kennis maken en je wensen kenbaar maken, bijvoorbeeld op welke dagen je opvang wilt afnemen. Ook kun je sfeer proeven en vragen stellen aan de pedagogisch medewerkers.
Mocht je vervolgens je kind willen aanmelden, kan dat met het inschrijfformulier op de website. Op basis hiervan stellen wij een contract op, dat we beide ondertekenen. Daarin staat hoeveel en welke dagen je opvang wilt afnemen en of er bijzonderheden zijn. Het contract heeft een opzegtermijn van één maand, en kan op elke datum ingaan.

Het intakegesprek
Ongeveer twee maanden voor de start van de opvang nodigen we de ouders uit voor een intakegesprek met de pedagogisch medewerker van de groep. In dit gesprek wisselen jullie informatie en gegevens uit over het kind met behulp van een intakeformulier. Zo krijgen de pedagogische medewerkers van de groep alvast de informatie om zo goed mogelijk voor je kindje te kunnen gaan zorgen. Tijdens het intakegesprek maken jullie ook een afspraak om te wennen. Deze dagen plannen we op de gewenste opvangdagen. Zo raken de ouders en de kinderen vertrouwd met onze opvang en de groepsgenootjes.

Wachtlijst
Wij hopen ieder kind zo snel mogelijk een plek te kunnen bieden, maar er kan een wachtlijst ontstaan. In dat geval zullen wij je op de hoogte houden van de mogelijke termijn waarop we je kind kunnen plaatsen. Broertjes en zusjes van kinderen die al bij Siemenotje zitten, krijgen voorrang met betrekking tot de plaatsing

Uitschrijven
Stuur een schriftelijke opzegging naar info@siemenotje.nl of naar het postadres:
Wouter van den Walestraat 3
3274 CR Heinenoord
Vermeld in de opzegbrief de reden van opzeggen en de geplande einddatum, rekening houdend met de opzegtermijn van een maand. Na ontvangst van de opzegging ontvang je van ons een bevestiging met daarin de geplande einddatum.
Wanneer je kindje naar de basis- of middelbare school gaat wordt het contract automatisch beëindigt op de datum van de verjaardag. (4 jaar & 12 jaar) 

Extra opvang en/of ruilen

Bij alle soorten opvang (m.u.v. de ochtend peuteropvang) kun je gebruikmaken van een dag extra opvang of een ruildag, welke je kunt aanvragen via de digitale login van Konnect. Zowel de extra opvang dag als de ruildag moeten worden goedgekeurd door de pedagogisch medewerker op de groep.
Lekker een keer mee eten op de BSO? Dat kan! Graag in Konnect wel even het avondeten los aanvragen. Hiervoor geen tegoed selecteren maar "in rekening brengen" aanvinken. Let op, als er een extra BSO dag aangevraagd of geruild wordt, zit het avondeten hier dus niet automatisch bij, ook dan even als een losse aanvraag in Konnect zetten. 

Voor de precieze ruilvoorwaarden per opvangsoort en de geldigheid van tegoeden verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.

Sluitingsdagen

De week tussen kerst en oud & nieuw hebben wij onze jaarlijkse sluitingsweek en zijn wij gesloten. Deze week wordt niet gefactureerd en u ontvangt hier dus ook geen tegoeden voor.
Daarnaast zijn wij gesloten op de nationale feestdagen:
1e en 2e Kerstdag
Nieuwjaarsdag
2e Paasdag
Koningsdag
5 mei 2025 (1x in de vijf jaar)
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag

De peuteropvang Wiebala is 40 weken in het jaar geopend. We zijn gesloten tijdens de schoolvakanties en op de nationale feestdagen zoals hierboven beschreven.  

Gezond snoep beleid

Gezonde kinderen zijn fitte kinderen! Iedere verjaardag is weer een mijlpaal en deze vieren we dan ook graag met een feestje op de groep. Onder het mom "wie jarig is viert feest' zetten we op deze dag de jarige in het zonnetje, dus trakteren is niet nodig.
Tijdens het feest houden we rekening met de aard van jullie kindje en jullie wensen. 
Alle maaltijden en tussendoortjes die aangeboden worden door Siemenotje zijn bewuste en gezonde(re) keuzes. 

Schoenen uit, slofjes aan

We vinden het belangrijk dat kinderen binnen lekker op de grond kunnen liggen en spelen. Om de vloer na de klapdeuren vrij te houden van buitenschoenen, kun je bij het brengen en halen van je kind bij de ingang slofjes over je schoenen aantrekken, of je schoenen uitdoen. Alle kinderen kunnen hun schoentjes in de schoenenkast bij de ingang zetten. De pedagogisch medewerkers lopen op slippers of schoenen voor alleen binnen.

4 jaar

Na vier jaar bij ons op het kinderdagverblijf, is het tijd om naar de basisschool gaan.  Als aandenken krijgt je kind van ons het fotolijstje mee dat op de groep heeft gehangen, net als de map met verzamelde knutsels. Wij hopen dat alle avonturen bij ons hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van je kind. Hij of zij heeft op dit punt al veel geleerd en gedaan: klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Veel plezier op de basisschool en wie weet tot op de BSO!

Samenwerkings partners

Siemenotje werkt op dit moment samen met, of is aangesloten bij de volgende partijen. We hopen dit in de toekomst steeds verder uit te breiden.