Baby opvang
Respectvolle verzorging en rust op de groep

Siemenotje heeft drie babygroepen (0-2 jr)  waar we de allerkleinste opvangen. Wie bij ons de babygroep oploopt ervaart meteen rust en ziet dat de groepen neutraal en eenvoudig zijn aangekleed en ingericht. De omgeving geeft dus niet te veel afleiding en prikkels waardoor je kindje zich volledig op zichzelf, zijn lijfje en eigen ontwikkeling kan focussen, ieder op zijn eigen manier en zijn eigen tempo. De vaste pedagogisch medewerkers  weten in welke ontwikkelingsfase de kinderen zitten en passen hier de ruimte op aan, bewegingsvrijheid is daarbij essentieel. Op de groep zie je dan ook geen standaard boxen staan maar ruime grondboxen waarin de kinderen op een veilige manier vrij kunnen bewegen. Het speelgoed dat je op de groep ziet liggen is zo eenvoudig mogelijk en veelal van natuurlijke materialen. Hier kan jouw kindje zelf creatief mee aan de slag; passief speelgoed maakt een actieve baby!

De verschoonruimtes zijn niet op de groep maar in de gezamenlijke hal. Een voor één worden de kinderen uit de groep meegenomen. Je kindje heeft op deze manier de onverdeelde aandacht van de pedagogisch medewerker en hier wordt ruim de tijd voor genomen. Door uitgebreid te communiceren en alles te benoemen wordt je kindje voorbereid, hij weet wat er gaat gebeuren en leert verbanden te leggen. Dit doen we niet alleen tijdens de verschoonmomenten maar tijdens alle verzorgingsmomenten. Een neus wordt niet zomaar uit het niets gepoetst, je kindje wordt hier in meegenomen door te communiceren en krijgt ruimte om te anticiperen. “Ik zie een snottebel bij je neusje, zullen we je neus eens even schoonmaken? Daar komt het doekje aan… zo nu ben je weer helemaal schoon!”  Door op deze manier contact te maken wordt de band tussen pedagogisch medewerker en jullie kindje versterkt. Dit zorgt voor een goede hechting en een gevoel van veiligheid & vertrouwen; de perfecte basis om te leren en te ontwikkelen!

Bij Siemenotje plaatsen we minder kinderen op een groep dan wettelijk toegestaan is. (zie onderstaande tabel). Om kinderen veel aandacht te geven, kiezen wij er bewust voor om meer gediplomeerde pedagogisch medewerkers op een groep te plaatsen dan wettelijk verplicht is.

Groepen Wettelijke aantallen Siemenotje aantallen
0 - 4 jaar 16 kinderen/ 3 of 4 pmw en 12 kinderen / 3 of 2 pmw 10 kinderen (+2 flex)/ 3 of 2 pmw
0 - 2 jaar 16 kinderen / 4 pmw en 14 kinderen / 3 pmw 8 kinderen / 2 pmw


 (pmw = pedagogisch medewerker)

Opgroeien bij ons

Siemenotje biedt aan ieder kind veilige, liefdevolle en ontwikkelingsgerichte opvang. Zo kan het kind groeien en ontwikkelen tot een zelfstandig individu met respect voor zichzelf, de ander, dier en omgeving. Door uitgebreid en transparant contact met jullie als ouders te onderhouden wordt de opvang een verlengde van thuis waar jullie kindje zich veilig, geliefd en gezien voelt.

Pedagogisch medewerkers

Iedere dagopvang groep heeft drie vaste pedagogisch medewerkers: een fulltime (4 dagen) en twee parttime (3 dagen) krachten. Ook op de BSO werkt een vast team aan pedagogisch medewerkers. Al onze pedagogisch medewerkers zijn minstens MBO- en/of HBO-geschoold. Daarnaast werken wij met stagiaires die een erkende opleiding voor de kinderopvang volgen en een geruime periode stage kunnen lopen. Hierdoor krijgen de kinderen zo min mogelijk te maken met verschillende gezichten.  Als iemand ziek is, regelen we een vervanger uit ons vaste personeelsbestand. Om het gevoel van veiligheid en vertrouwen van de kinderen te waarborgen is er altijd een bekend gezicht aanwezig. Alle kinderen hebben een vaste pedagogisch medewerker als mentor.

Vier-ogenprincipe

Sociale controle op hoe medewerkers omgaan met de kinderen vinden we belangrijk. Daarom hanteren we het vier-ogenprincipe. Dat houdt in dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of -luisteren. Om de transparantie te bevorderen zijn ook de deuren deels van glas. Dit geldt ook voor de badkamers; dat zijn allebei open ruimtes waar iedereen in en uit kan lopen. Daarnaast zijn alle pedagogisch medewerkers getraind in het gebruik van de meldcode.

Opvoedkundig advies

Niet willen eten, slecht slapen, woede-aanvallen: het opvoeden van een kind kan nogal eens vragen oproepen. Met allerlei vragen over structuur, ritme, voeding en gedrag van jouw kind(eren) kun je terecht bij de pedagogisch medewerkers. Die krijgen bij Siemenotje de kans om zich persoonlijk en werkinhoudelijk te ontwikkelen. Complexere opvoedvraagstukken komen terecht bij orthopedagoog (directeur Kim van de Putte), die eventueel in overleg met jou/jullie opvoedingsondersteuning kan aanbieden.

Samen met de ouders

We vinden het belangrijk om, naast onze uitgebreide overdrachtsmomenten, regelmatig contact te hebben met ouders. Daarom nodigen we jullie twee keer per jaar uit om samen even stil te staan bij de ontwikkelingen het welbevinden van jullie kindje. We observeren de kinderen gaandeweg het jaar meerdere malen en documenteren dit in ons eigen observatiesysteem ‘Xiwat’. Ook horen we dan graag jullie mening over hoe Siemenotje opvang biedt. Bovendien bespreken de pedagogisch medewerkers van de groep elke maand met de directeur hoe het met de afzonderlijke kinderen gaat. Samen bepalen zij hoe ze extra stimulans of uitdaging kunnen geven aan kinderen die dat nodig hebben. Even in je pauze kijken hoe jullie kindje zich vermaakt bij Siemenotje? Dat kan! Regelmatig sturen de pedagogisch medewerkers leuke foto’s via onze ouderapp ‘Konnect’.

Praktische informatie

Voor al onze praktische zaken zoals Flexibele opvang. in- of uitschrijven, extra opvang of ruilen. 

Ziek?

Is jouw kindje ziek, niet fit of twijfel je of het wel naar de opvang mag met die ene kinderziekte? 

Identificatieplicht en deurbeleid

Klik hier voor meer informatie.

Nog vragen of gelijk inschrijven?
siemenotje, heinenoord, kdv. bso

Vertel over ons: