voel wat we doen!
Kinderen leiden en wij volgen...en begeleiden...en faciliteren...en bewaken!

Om te snappen wat ons aanbod inhoudt is het nodig om te weten dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn. Ze zijn ontwapenend, goudeerlijk en de beste feedback die je maar kan krijgen of je "leuke" dingen aan biedt. Kinderen willen zelf doen, ontdekken, ervaren, beleven, experimenteren... fantastisch! 

Aan ons de grote taak om materialen en een setting te creëren waarin zij dit allemaal kwijt kunnen. Diversiteit, afwisseling, betrokkenheid bij wat het kind beleeft.... het is ook avontuurlijk voor de pedagogisch medewerkers, iedere dag is anders!

Loose parts

Loose parts zijn losse materialen/voorwerpen die kinderen kunnen verplaatsten, manipuler en combineren op oneindig veel manieren. Het nodigt kinderen uit om hun verbeeldingskracht en creativiteit te gebruiken. Er is daarbij geen goed of fout en alle materialen kunnen gecombineerd worden, ook met ander speelgoed. Sorteren, groeperen of patroontjes leggen alles is mogelijk. Goed voor de mentale ontwikkeling én het zelfvertrouwen!

Natuur & avontuurlijk spel

Natuur is een van onze grootste bronnen om kinderen in te laten ontdekken, ravotten en spelen. Binnen hebben we een dieren hoekje en gaandeweg het jaar zijn er verschillende dierenprojecten. Buiten verzorgen we samen de zelfpluktuintjes vol groenten, fruit en geurige kruiden. Tijdens avontuurlijk spel (of risicovol spelen) leren de kinderen omgaan met risico's, dat is belangrijk omdat risico's onderdeel zijn van het leven. Wanneer je niet leert om hiermee om te gaan kun je roekeloos worden of juist angstig om risico's aan te gaan. Van springen van een bergje of klimmen in een boom(stam) tot het aansteken van de vuurschaal. Het is geen kwestie van alles toelaten maar de pedagogisch medewerkers hebben zicht op wat het individuele kind aan kan en begeleid deze tijdens de spannende maar leuke activiteiten. 

Experimentjes & Mini wetenschap

Met wetenschap en technologie leren kinderen de wereld beter begrijpen. Deze manier van leren doet een beroep op hun creativiteit en denkvaardigheden. Kinderen kijken nieuwsgierig naar de wereld en hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Er is veel ruimte voor verwondering en eigen vragen waardoor de kinderen de verkregen kennis veel beter opnemen en onthouden, want wat hebben ze nu eigenlijk ontdekt? Proefjes, onderzoeken, ontwerpen en techniek, ze leren nadenken, handelen en reflecteren en dat allemaal op een reuze spannende en uitdagende manier!

Muziek

Muziek is erg veelzijdig. Het heeft een klamerende werking op de aller kleinste, die lekker in slaap vallen met een deuntje op de achtergrond. Terwijl het de wat oudere kinderen uitnodigt om te dansen, bewegen en zingen!

Liedjes zingen is een groot onderdeel van ons vaste dagritme, we zingen de hele dag door en gebruiken liedjes om de momenten in het dagritme te ondersteunen. Dit is een prettige manier om overgangs momenten aan te geven en erg goed voor de taalontwikkeling!

Zelf muziek maken is natuurlijk een groot feest, tijdens een verjaardag, een activiteit of gewoon "zomaar". De kinderen experimenteren zo zelf met geluid en ritme.

Cultuur

Kunst en cultuur verrijken de leefomgeving van de kinderen. Tijdens de vakantie opvang met de BSO naar het museum, met de peutertjes naar de bibliotheek, of kijken naar de pedagogisch medewerkers die zelf een theatervoorstelling opvoeren. Maar ook organiseren we, in samenwerking met Zorgwaard, gezellige middagjes samen, waarbij we bijv. ouderwetse kinderliedjes zingen met onze “buur- opa’s en oma’s”.

Culturele activiteiten waarbij wij de kinderen als enthousiast & onbevangen publiek zien genieten; dat is toch genieten!

ONZE VISIE

Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op onze visie:
Siemenotje biedt aan ieder kind veilige, liefdevolle en ontwikkelingsgerichte opvang. Zo kan het kind groeien en ontwikkelen tot een zelfstandig individu met respect voor zichzelf, de ander, dier en omgeving.

Een van de grootste randvoorwaarden waardoor Siemenotje dit kan doen is het werken met kleinere groepen, waarin minder kinderen zitten dan wettelijk bepaald is. Een groep met minder kinderen geeft meer ruimte om gericht en met volle aandacht bij het kind te zijn. De groepsruimte is afgestemd op een huiselijke sfeer en daarom ingericht met een eigen keuken en slaapkamer. Onderaan de site, op de oranje balk, vindt u een link naar het complete pedagogische beleid voor het kinderdagverblijf, de peuteropvang  en buitenschoolse opvang

siemenotje, heinenoord, kdv. bso

Vertel over ons: