Buitenschoolse Opvang

Vrije tijd is nog nooit zó leuk geweest

Grote sportvelden waar iedere dag verschillende sport activiteiten aangeboden worden of waar de kinderen zelf een balletje kunnen trappen. Een bosje waar ze kunnen klimmen in de bomen en waar de mooiste hutten gebouwd worden. Ga eens een kijkje nemen in “De tuin van Loes” waar brood wordt gebakken boven de vuurschaal, er groenten groeien in de moestuintjes en waar veel ruimte is om te timmeren en te zagen. Liever rustig aan doen na een drukke schooldag dan is er binnen de chill-/lees hoek of de creatieve activiteit waar ze bij aan kunnen sluiten. Natuurlijk mag je ook alvast aan je huiswerk beginnen zodat je daar thuis niet meer aan hoeft te denken. Er is zoveel keuze dat er voor iedereen wel iets is wat bij hem/haar past. Denkt je kindje daar anders over? Dan is er ruimte voor om mee te denken en mee te organiseren, daar staan de pedagogisch medewerkers altijd voor open. De tijd bij de BSO van Siemenotje is vrije tijd en dat moet ook zo aanvoelen, voor iedereen! Neem je ook het vakantiepakket af? Dan wordt het extra leuk want de BSO gaat namelijk graag op uitstapje in de vakanties bijv; een bezoekje aan een museum, het strand, kei hard springen bij jumpXL en nog veel meer leuke dingen.

Er zijn drie BSO groepen; de kinderen van groep 1-2 hebben een eigen locatie in de Tienvoet en de kinderen van groep 3-8 zitten met twee groepen in de voetbalkantine. Voor oudste BSO’ers is er een apart activiteiten aanbod wat nog beter aansluit bij de leeftijd. Hierbij vragen we ook weer veel input van de kinderen zelf, op deze leeftijd weten ze natuurlijk perfect te vertellen wat ze graag zouden willen doen. Je kunt ervoor kiezen om je kindje mee te laten eten met de warme maaltijd om 17.30 uur. Ons huishoudteam kookt iedere avond een lekkere, voedzame en gezonde maaltijd voor alle kinderen en pedagogisch medewerkers van de BSO, dat kan als een verademing voelen op een toch al drukke werkdag!

Groep                        Groepsgrootte BSO Siemenotje
1 & 2 10 kinderen per pmw max. 20 kinderen
3 t/m 8 11 kinderen per pmw max. 22 kinderen


 (pmw = pedagogisch medewerker)

Opgroeien bij ons

Siemenotje biedt aan ieder kind veilige, liefdevolle en ontwikkelingsgerichte opvang. Zo kan het kind groeien en ontwikkelen tot een zelfstandig individu met respect voor zichzelf, de ander, dier en omgeving. Door uitgebreid en transparant contact met jullie als ouders te onderhouden wordt de opvang een verlengde van thuis waar jullie kindje zich veilig, geliefd en gezien voelt.

Pedagogisch medewerkers

Iedere dagopvang groep heeft drie vaste pedagogisch medewerkers: een fulltime (4 dagen) en twee parttime (3 dagen) krachten. Ook op de BSO werkt een vast team aan pedagogisch medewerkers. Al onze pedagogisch medewerkers zijn minstens MBO- en/of HBO-geschoold. Daarnaast werken wij met stagiaires die een erkende opleiding voor de kinderopvang volgen en een geruime periode stage kunnen lopen. Hierdoor krijgen de kinderen zo min mogelijk te maken met verschillende gezichten. De stagiaires worden ingezet als boventallige medewerkers en hebben geen eindverantwoording. Als iemand ziek is, regelen we een vervanger uit ons vaste personeelsbestand. Om het gevoel van veiligheid en vertrouwen van de kinderen te waarborgen is er altijd een bekend gezicht aanwezig. Alle kinderen hebben een vaste pedagogisch medewerker als mentor.

Vier-ogenprincipe

Sociale controle op hoe medewerkers omgaan met de kinderen vinden we belangrijk. Daarom hanteren we het vier-ogenprincipe. Dat houdt in dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of -luisteren. Om de transparantie te bevorderen zijn ook de deuren deels van glas. Dit geldt ook voor de badkamers; dat zijn allebei open ruimtes waar iedereen in en uit kan lopen. Daarnaast zijn alle pedagogisch medewerkers getraind in het gebruik van de meldcode

Opvoedkundig advies

Niet willen eten, slecht slapen, woede-aanvallen: het opvoeden van een kind kan nogal eens vragen oproepen. Met allerlei vragen over structuur, ritme, voeding en gedrag van jouw kind(eren) kun je terecht bij de pedagogisch medewerkers. Die krijgen bij Siemenotje de kans om zich persoonlijk en werkinhoudelijk te ontwikkelen. Complexere opvoedvraagstukken komen terecht bij orthopedagoog (directeur Kim van de Putte), die eventueel in overleg met jou/jullie opvoedingsondersteuning kan aanbieden.

Oudergesprekken

We vinden het belangrijk om, naast onze uitgebreide overdrachtsmomenten, regelmatig contact te hebben met ouders. Daarom nodigen we jullie een keer per jaar uit om samen even stil te staan bij de ontwikkelingen het welbevinden van jullie kindje. We observeren de kinderen gaandeweg het jaar meerdere malen en documenteren dit in ons eigen observatiesysteem ‘Xiwat’ daarnaast vragen we om input van de kinderen zelf tijdens een mentorgesprek. Tijdens het oudergesprek horen we ook graag jullie mening over hoe Siemenotje opvang biedt. Bovendien bespreken de pedagogisch medewerkers van de groep elke maand met de directeur hoe het met de afzonderlijke kinderen gaat. Samen bepalen zij hoe ze extra stimulans of uitdaging kunnen geven aan kinderen die dat nodig hebben. Even in je pauze kijken hoe jullie kindje zich vermaakt bij Siemenotje? Dat kan! Regelmatig sturen de pedagogisch medewerkers leuke foto’s via onze ouderapp ‘Konnect’.

Praktische informatie

Voor al onze praktische zaken zoals Flexibele opvang. in- of uitschrijven, extra opvang of ruilen. 

Ziek?

Is jouw kindje ziek, niet fit of twijfel je of het wel naar de opvang mag met die ene kinderziekte? 

Identificatieplicht en deurbeleid

Klik hier voor meer informatie.

Nog vragen of gelijk inschrijven?
Contact
Inschrijven
siemenotje, heinenoord, kdv. bso

Vertel over ons: